A Semmi apoteózisa - Kísérõrendezvény

tatárbalázsjános:előszóköz

jéajavalltavolna,hogytegyükbeleszövegeibe,akárutólagisszóközeit,melyekheznemcsupánszóköznyi,deannáltöbb(mondhatni:duplaszóköznyi)közevan.szóköze.szavaiközéhezszóköze.kísérletetteszünkezeknekaszóközöknekvirtuálisleleménnyelvalóidentifikálására,egyúttalantianalfabetistakéntigyekszemmelloznimindenfölösleget,melyszóközösségünkbenmeg-,vagymegnemtalálható.

performansz