Twitter Facebook
Dalszínház

A közkincs elsorvasztása ellen - a Magyar Operaénekesek Egyesületének kiáltványa


2011. december 14., 10:15

Images_10948
Fotó: Éder Vera
Magyar Állami Operaház
A Magyar Operaénekesek Egyesülete kiáltványában felszólítja az alkotóművészi közösségeket, hogy emeljék fel szavukat az ember művelésére és gyógyítására szentelt intézmények elsorvasztása ellen, és párbeszédet sürget az operajátszás jövőjéről. A kiáltvány szövegét az alábbiakban változtatás nélkül adjuk közre.

Kritikus időket él Európa, nemzetünk és a művésztársadalom. Most, amikor a fenntartható fejlődés manővereinek hálójában a mindennapi lét fenntartásának erkölcsi és emberi kérdései maradnak megválaszolatlanul, minden művészi alkotóközösségnek meg kell szólalni.

A válság oka a pénztelenség. A pénztelenség oka pedig a válság. Lehet, hogy mégis nyereségesek döntenek életünk fölött? A kultúra, művészet, az oktatás és az egészségügy az intenzív osztályra került, de ott is csak addig élhet amíg vagyont és kényelmet nem veszélyeztet. Létező az lesz, akinek létezése kifizetődik.

A Magyar Operaénekesek Egyesülete felszólítja tagságát, az Operaházban alkalmazottként, és hazai vendégművészként közreműködő énekeseket, illetve az alkotóművészi közösségeket, hogy emeljék fel szavukat az ember művelésére és gyógyítására szentelt intézmények elsorvasztása ellen.

A Magyar Operaénekesek Egyesülete leszögezi, hogy a Magyar Állami Operaháznak a kárpát-medencei magyarság első számú dalszínházának énekművészi közössége, példaértékű múltjával, tehetséggel betöltött jelenével és ígéretes utánpótlásával együtt a magyar nemzet kulturális közkincsét képezi.

Mindaz, aki eme vagyon szétszórását, a társulat felszámolását, művészi műhelyeinek lebontását tervezi, illetve ennek végrehajtásában segédkezik, súlyos bűnt követ el, és lelkiismereti felelősséggel tartozik önmaga és embertársai előtt.

A Magyar Operaénekesek Egyesülete kijelenti, hogy a Magyar Állami Operaház énekeseinek elsőrendű felelőssége van a magyar operajátszás jelenének és jövőjének mindenkori, naprakész meghatározásában.

Kérjük a Magyar Állami Operaház vezetését, hogy befolyását latba vetve, megbízatásával élve minden erejével óvja meg a társulatot az egzisztenciális ellehetetlenülés, és az emberi méltánytalanság mindennemű formájától, és kezdjen alkotó, megoldáskereső párbeszédet a Magyar Operaénekesek Egyesületének választott képviseletével a magyar operajátszás országos helyzetéről és jövőjéről.

Köszönettel: a Magyar Operaénekesek Egyesülete elnöksége

MTI OS

Címkék

0 hozzászólás