A Semmi apoteózisa - Korreferátum

Csernicskó István:
A semmi, ami nem semmi
A zéró morféma és más hasonló nyelvi elemek szerepéről

A magyar nyelvtanban kétségtelenül vannak a nem magyar, de a magyar anyanyelvűek számára is furcsaságnak tűnő jelenségek. Ezek egyike a zéró morféma, azaz a nyelvtani funkcióval rendelkező testetlen (tehát „normális” szemmel nem látható) zéró morféma. Sokan meglepődnek, ha például a szék vagy a néz morfológiai elemzése, azaz szóelemekre bontása során valaki azt mondja nekik, hogy ezek a rövidke, látszólag egyetlen szóelemből álló szavak mégsem egyetlen morfémából épülnek fel, hanem így: szék-Ø, néz-Ø-Ø-Ø.

A főnév után álló zéró morféma az alanyeset (nominativus) „képzeletbeli” viszonyragja; az igén pedig a három zéró morféma az időjelet, a módjelet, valamint a személyragot „jelöli” úgy, hogy nincs is ott.

Előadásomban a zéró morféma, valamint néhány hasonló, látszólag nem létező, ám annál jelentősebb nyelvtani/pragmatikai szereppel bíró nyelvi elem használatáról, illetőleg a velük kapcsolatos tévhitekről, babonákról, félreértésekről szólok.

(A korreferátum kivonata)

performansz