"Buy Smart+" - Minden, amit a zöld közbeszerzésről tudni kell

A projekt kezdete:
2012-03-15
A projekt várható befejezése:
2014-09-15
Bevezető:

Az Energiaklub egy új területen , egy sikeres projekt folytatásában vállalt szerepet, amely a zöld beszerzés promócióját célozza. Az önkormányzatok, kormányzati szereplők Európában 2 billió (ezer milliárd) eurót költenek beszerzésre, de emellett egyéb szereplők is szereznek be „nagyban”. Ha ezen eszközök és szolgáltatások vásárlásakor figyelembe veszik a környezeti szempontokat is (energiahatékonyság, élettartam, hulladék), jót tehetnek a környezeti iparnak, a környezetnek és sok esetben pénzt is megtakarítanak. A projektről részletesebben a www.buy-smart.info oldalon, annak is a magyar nyelvű aloldalán tájékozódhat.

Típusa:
tájékoztatás, képzés
Cél:
A Buy Smart projekt fő célja a környezettudatos, energiahatékony beszerzés arányának növelése, ingyenes tanácsadás, információk és tréningek segítségével.
Célcsoport:
A projekt célcsoportját egyrészről a közszféra, és az önkormányzati közbeszerzéssel foglalkozók, másrészről pedig a magánjellegű vállalkozások beszerzői alkotják.
Leírás:

A 2012 márciusában indult, két éves projekt a zöld beszerzési gyakorlat elterjesztését, megerősítését és fejlesztését szolgálja főként az energiafelhasználással kapcsolatos területeken. Hazánkat a kezdeményezésben régóta résztvevő, gyakorlati tapasztalattal és hasznos tanácsokkal rendelkező partnerországok fogják segíteni – megosztva az időközben összegyűlt nemzetközi tudásbázist és a jó példákat. A projekt célja, hogy tanácsadással, képzéssel, gyakorlati példák bemutatásával,  technikai útmutatókkal, életciklusköltség-számítási módszerek kidolgozásával és példaértékű zöld beszerzési mintaprojektek megvalósításával elősegítse a zöldbeszerzési gyakorlat elterjedését.

A projekt célcsoportját egyrészről a közszféra és az önkormányzati közbeszerzéssel foglalkozók, másrészről pedig a magánvállalkozások beszerzői alkotják. Mindkét célcsoport megfelelő tájékoztatása óriási jelentőséggel bír, a közszféra a példaértékűen magas piacbefolyásoló ereje miatt, a magánszféra pedig a CO2-kibocsátás csökkentéséért és környezetbarát imázs kialakításért való versengés erősödése miatt. Európában a közbeszerzések nagyjából a GDP 16-18%-át teszik ki, ami elgondolkodtatóan nagy arány, és alátámasztja az EU azirányú elkötelezettségét, hogy a közszférát – mint a magánszférának példát szolgáltató, de magában is igen erőteljes piacbefolyásoló erővel bíró szektort – mindinkább a környezettudatos beszerzési politika felé orientálja.

Az ENERGIAKLUB a projekt során a zöld közbeszerzéssel kapcsolatos tévhitek eloszlatását, tréningek szervezését és tanácsadást vállal önkormányzati szereplők számára, továbbá tanulmányt készít a zöld beszerzés jelenlegi magyarországi helyzetéről a következő öt kritikus termékcsoportra koncentrálva: világítás, épületek, járműpark és információs technológia, háztartási eszközök. Nemcsak az informáltság javítása, de példaértékű gyakorlatok bemutatása, illetve három magyar mintaprojekt végigvitele is a kimenetek között szerepel. Emellett az ENERGIAKLUB a nemzetközi Buy Smart honlap, a különböző interaktív tartalmak magyar viszonylatok közé való átültetéséről és elérhetővé tételéről is gondoskodik, sőt a projekt keretén belül egy zöld beszerzéssel foglalkozó ügyfélszolgálat üzemeltetését is vállalja az információk még szélesebb körű terjesztésének érdekében.